Wanneer doe je asbest onderzoek?

Wanneer doe je asbest onderzoek?

Je kunt asbestonderzoek in verschillende situaties laten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer je overweegt een nieuw huis te kopen of in het geval van verbouwing. Een verbouwing kan een renovatie zijn, maar ook het slopen of simpelweg verbouwen van een woning of ruimte. Voor 1994 werd er tijdens de bouw van woningen en panden gebruik gemaakt van asbest. Er is bij nieuwere panden dus geen behoefte aan een asbestonderzoek. Tegenwoordig wordt er niet meer gewerkt met dit materiaal, omdat het zeer schadelijk is voor de gezondheid.

Niet-, licht of zwaar destructief onderzoek

Dat wil niet zeggen dat wonen in een pand met asbest schadelijk voor je gezondheid is. De stof is pas schadelijk wanneer het vrijkomt in een grote hoeveelheid. Dat kan dus het geval zijn wanneer er gesloopt wordt of verbouwd. Asbestonderzoek kan in drie varianten worden uitgevoerd. Wanneer je een woning overweegt, kun je kiezen voor een niet-destructief onderzoek, waarbij dus niets aangetast wordt. Andere opties zijn licht of zwaar destructief. Een licht destructief onderzoek wil zeggen dat er geen onzinnige schade wordt gemaakt.

Bij verbouwen of slopen

In het geval van slopen, verbouwen of renoveren zal je doorgaans kiezen voor een zwaar destructief onderzoek. Hierbij wordt een en ander aangetast. Asbest zit namelijk vaak in gebouwen, dat wil zeggen tussen of in de muren, vensterbanken enzovoorts. Daar kom je niet bij zonder schade aan te richten. Wil je alleen de badkamer bijvoorbeeld verbouwen? Dan wordt alleen daar schade aangericht, niet in de ruimtes die je laat zoals ze zijn. Dit heet dan licht destructief.

Het verwijderen van asbest

Het verwijderen van asbest kun je beter niet zelf doen. Juist omdat het een schadelijke stof is, is het zaak dat hier op de juiste manier mee omgegaan wordt. Daarvoor gelden wetten en regels en zijn vakmensen nodig. Zij weten precies hoe ze te werk moeten gaan om zichzelf veilig te houden en je woning daarna ook weer veilig op te leveren.